2019 - Mombasa, Kenya

MAMA NGINA WATERFFRONT

2019 - Mombasa, Kenya

MAMA NGINA WATERFFRONT

2016 - Nairobi, Kenya

GODOWN ART CENTRE STREETSCAPE DESIGN

2016 - Nairobi, Kenya

GODOWN ART CENTRE STREETSCAPE DESIGN

Proposal - Karen, Kenya

Al Jamea

Proposal - Karen, Kenya

Al Jamea

Proposal - Nairobi, Kenya

Capstone Faith

Proposal - Nairobi, Kenya

Capstone Faith

Proposal - Mombasa, Kenya

Jomo Kenyatta Public Beach

Proposal - Mombasa, Kenya

Jomo Kenyatta Public Beach